Logo Universiteit Utrecht

Library Blog

Blog

Project efficiënt collectioneren

Het verkenningsproject efficiënt collectioneren gaat nu echt van start. Er is een werkgroep met drie vakspecialisten (Dorien Snoek, Anne Rutgers en ondergetekende) en twee medewerkers documentverwerking (Kitty Hogenaar en Ingrid de Ruiter). Wat is er aan handige tools op de markt, wat zijn ervaringen van collega’s in het land, kunnen we aanbiedingen en voorwaarden van leveranciers nog een kritisch onder de loep nemen en daarbij tijdwinst behalen voor het collectioneren door vakspecialisten? Op die vragen hopen wij een antwoord te vinden.

Via dit weblog kan iedereen ons onderzoek volgen en daar een bijdrage aan leveren. Dat geldt voor de vakspecialisten van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, maar ook voor alle andere belangstellenden binnen en buiten onze bibliotheek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *