Logo Universiteit Utrecht

Library Blog

Blog

Collectievorming in Nijmegen

Voor het project Efficiënt Collectioneren heb ik dinsdag 6 juli met Ingrid de Ruiter (DV) een bezoek gebracht aan de Universiteitsbibliotheek in Nijmegen. We hebben daar over collectievorming gesproken met enkele collega’s. Hier volgt een kort verslag.

In Nijmegen ligt de verantwoordelijkheid voor collectievorming volledig bij de faculteiten. De bibliotheek kent geen vakspecialisten, maar collectieondersteuners. Deze collectieondersteuners werken samen met bestelcoördinatoren in de faculteit. De bestelcoördinatoren geven aan welke boeken gekocht moeten worden. Er zijn coördinatoren per vakgroep, die idealiter ook hun collega’s betrekken bij de collectievorming.

De collectieondersteuner verstuurt (electronisch of op papier) overzichten van nieuw verschenen titels aan een bestelcoördinator. Die bestelcoördinator stuurt de te bestellen titels retour. De gewenste titels worden nog wel bekeken door de collectieondersteuner, maar bijna altijd besteld. De bestelling wordt uiteindelijk door de collectiedienst ingevoerd, inclusief aanwezigheidscontrole.

Voor de overzichten van nieuw verschenen titels wordt in Nijmegen gewerkt met drie attenderingsdiensten. New Books van Stern, Global Books in Print van Bowker en BookData van Nielsen. De collectieondersteuner filtert de overzichten van deze attenderingsdiensten aan de hand van het collectieprofiel, voordat ze doorgestuurd worden aan een bestelcoördinator. Daarnaast wordt ook nog gebruik gemaakt van Choice Reviews en indien nodig papieren uitgeverscatalogi.

De bibliotheek verzorgt maandelijks overzichten van uitgaven, verplichtingen en het resterende budget. Over het algemeen weten de bestelcoördinatoren in de faculteit het budget te besteden. Soms moet de collectieondersteuner hen wat opjutten, maar dat is dan ook voldoende.

Wat betreft het bestellen van e-books zit ook Nijmegen in een verkennende fase. Het valt wel op dat hun voorkeur naar andere leveranciers lijkt uit te gaan. Er zijn al afspraken tussen Nijmegen en Utrecht om elkaars kennis te delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *