Logo Universiteit Utrecht

Library Blog

Blog

Voorlichtingsbrochure als mailbericht?

Campagne betrokkenheid nieuwe medewerkers

Het Delta team heeft voor Marketing 2.0 een actieplan opgesteld om nieuwe medewerkers te betrekken bij de bibliotheekdiensten.

Doel
Onze doelstelling is nauwere wederzijdse betrokkenheid van medewerkers van faculteiten en departementen en de bibliotheek tot uiting komend in een grote hoeveelheid spontane feedback/suggesties. 

Onze actie is het opzetten en permanent uitvoeren van een campagne informatiegeven en feedback vragen in het eerste half jaar van de aanstelling van nieuwe medewerkers.

Een van de stappen is een gerichte mail:

Gerichte e-mail (template maken) voor nieuwe medewerkers met informatie over selectie van diensten/producten van de bibliotheek. In de aantrekkelijk vormgegeven e-mail komt alleen informatie die voor het betreffende type medewerker (aio, postdoc, docent, toponderzoeker, visiting professor etc.) interessant is. Dus korte info (in 3 zinnen wat+waarom+hoe) plus link.

Tot zover het actieplan.

Mailing voor nieuwe medewerkers scheikunde

Vanuit de Bibliotheekgebruikersgroep (BGG) van Scheikunde is al enige tijd aangedrongen op digitale voorlichting voor nieuwe medewerkers.
Gedrukte, maar ook digitale brochures verouderen snel.
Wij hebben gezocht naar een vorm die zelf te maken is, makkelijk is bij te houden en goed te verpreiden. We kwamen toen uit bij een aangepaste versie van de nieuwsbrief, die we al een paar keer per jaar maken. Als je routine hebt in het maken van een nieuwsbrief, is het bijhouden van het voorlichtingmateriaal ook tamelijk eenvoudig.

Opvallend is dat van de 12 genoemde onderwerpen uit het actieplan er maar 1 terugkomt in onze ‘brochure’, namelijk ‘Literatuur zoeken en vinden’. De onderwerpen die wij behandelen zijn aangedragen door de BGG. Het is belangrijk dat we vraaggericht communiceren en niet alleen aanbodgericht.

In een bijlage (Folder kennismaking AIO’s overige zaken-2) proberen we nog wel o.i. belangrijke bibliotheekinformatie aan te bieden.

Het uiteindelijke concept is door de BGG goedgekeurd.

Dus er is een template voorhanden van zo’n mailing.
Met een permalink is deze mailing ook als website aan te bieden. Dit biedt de mogelijkheid om een link te plaatsen in Personal Library, op de vakgebiedspagina of elders op onze website.

Helaas is de permalink niet consistent permanent. Als je wijzigingen aanbrengt in het origineel, creëer je na ‘save’ een nieuwe URL.
Voor ons is dat een reden om nog eens over het concept na te denken.

Is een Wiki of een Blog misschien een handiger format?

 Wij zijn benieuwd of jullie bruikbare ideeën hebben.

Volkert en Natalie

Een reactie to “Voorlichtingsbrochure als mailbericht?”

  1. anjabas

    Een soort 10-things to know voor nieuwe medewerkers, wat een goed idee. Ook zie ik de vorm (van een digitale nieuwsbrief) goed voor me. De manier om echt iedereen te bereiken. Nog een suggestie: zou een uitnodiging om nader kennis te maken (met de betreffende vakspecialist) niet ook op zijn plek zijn, ter afsluiting van het rijtje?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *