Logo Universiteit Utrecht

Library Blog

Blog

Charleston #10: Data Papers in the Network Era

De beschikbaarstelling van data speelt een steeds grotere rol in in het onderzoek. Datamanagementplannen zijn steeds meer een verplicht onderdeel van onderzoeksaanvragen. Een aantal kanttekeningen bij de beschikbaarstelling van data.

  • Dataopslag is niet altijd zinvol. Bij reproduceerbare data is het opnieuw verzamelen van data soms goedkoper dan de opslag voor hergebruik. Maar tijdgebonden data kan nooit gereproduceerd worden. Deze data moeten bewaard blijven.
  • Data moeten direct ontsloten worden, door de wetenschapper. De bibliotheek of andere partijen hebben niet de kennis om de metadata achteraf te reproduceren.
  • Data zijn onlosmakelijk verbonden met de software waarmee ze zijn gemaakt.
  • Data delen is moeilijk en vraagt extra inspanning van de wetenschapper. Eén van de problemen is dat de wetenschapper hiervoor geen erkenning krijgt.

MacKenzie Smith geeft de oplossing voor dit probleem: Data Papers. Dit zijn “formal publications to expose and describe data”. Ze bestaan overigens al.

Dezelfde zaken die rond tijdschriftartikelen spelen (peer review, citation, archiving strategy) zijn ook op deze data papers van toepassing.

Voor het tonen van data zijn traditionele webbrowsers niet geschikt, er zijn databrowsers nodig. Deze bestaan al, zoals Exhibit Zie bijvoorbeeld de Interactive Map of Delaware Earthquakes.

Wie heeft welke rol in het delen van data?

  • De onderzoeker verzamelt en beschrijft de data, of heeft een rol in peer review.
  • De uitgever geeft data journals uit waarin de papers worden ontsloten. (Maar let op, copyright is niet (altijd) op data van toepassing. Data zijn feiten, op feiten rust geen copyright.
  • Bibliotheken hebben geen verstand van data, maar kunnen wel een bijdrage leveren aan de bewustwording van onderzoekers en klanten de weg wijzen naar data.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *