Logo Universiteit Utrecht

Library Blog

Blog

CvB besluit: Open Access fonds van de Universiteit Utrecht met één jaar verlengd

Sinds 1 juni 2012 beschikken Utrechtse onderzoekers die publiceren in een Open Access tijdschrift de mogelijkheid om 50% van publicatiekosten vergoed te krijgen uit het Open Access Fonds van de Universiteit Utrecht. Op 4 februari 2014 heeft het College van Bestuur, op voorstel van de Universiteitsbibliotheek, besloten om dit fonds met 1 jaar (dus tot eind 2014) te verlengen.

Redenen voor verlenging

Het OA fonds is, na een voorzichtig begin, voor de meeste faculteiten een succes gebleken. Onderstaande tabel laat zien dat het gebruik flink gestegen is.

Tabel 1 Eindstand OA fonds 2012 en 2013

faculteit Totaal uitgekeerd 2012 % uitgegeven  

Totaal uitgekeerd 2013

 

% uitgegeven

 
DGK

€ 2.753,95

 

€ 11.255,71

 

 
GNK

€ 6.699,20

 

€ 12.481,52

 

 
BETA

€ 661,06

 

€ 8.231,78

 

 
GW

€ 0,00

 

€ 1.550,00

 

 
SW

€ 0,00

 

€ 3.942,00

 

 
REBO

€ 448,50

 

€ 0,00

 

 
GEO

€ 563,13

 

€ 1.180,09

 

 
Totaal

€ 11.125,84

22%

€ 38.641,10

77%

 
           
             

De Universiteit Utrecht ondersteunt Open Access (zie bijvoorbeeld het Strategisch Plan UU 2012-2016) en ziet Open Access groeien (EU beleid in Horizon2020, voornemens van staatssecretaris Sander Dekker). Het CvB wil met het OA fonds

–         UU auteurs aanzetten in OA te publiceren  en hen daarbij ook daadwerkelijk financieel ondersteunen

–         laten zien dat de UU het  EU beleid t.a.v. Open Access ondersteunt en ook alvast anticipeert op het Nederlandse beleid.

Wat is er veranderd?

Er is overwogen om de voorwaarden aan te passen, zodat ook OA publiceren in hybride tijdschriften ondersteund wordt. Maar gezien het feit dat de universiteit druk op de uitgevers wil houden om hun abonnementsprijzen te verlagen en double dipping zoveel mogelijk wil voorkomen, zijn de spelregels ongewijzigd gebleven

Wel is het fonds, gezien het stijgende gebruik, iets opgehoogd: van 50.000 naar 60.000. Dit biedt de Universiteitsbibliotheek ook de mogelijkheid om naast het ondersteunen van auteurs ook memberships van OA uitgevers ondersteunen. Door het aangaan van een membership, bijvoorbeeld bij Biomedcentral, wordt het voor een auteur verbonden aan de UU goedkoper om bij deze uitgevers te publiceren. Vanuit de faculteiten (o.a. de Betafaculteit en de faculteit Geneeskunde) is expliciet verzocht om memberships aan te gaan. De afweging of een bepaalde uitgever “bonafide” is en of een membership voor een bepaalde uitgever zinvol c.q. lonend is, zal door de Universiteitsbibliotheek gemaakt worden. Hiervoor zal nog een procedure opgesteld worden.

Communicatie

Het bericht van de verlenging zal gecommuniceerd worden via (een nieuwsbericht op) de website, social media, de Libguide en intranet. Aan medewerkers van I&M wordt daarnaast gevraagd dit nieuws in hun eigen netwerk, via hun eigen kanalen, bekend te maken onder onderzoekers.

Meer informatie

Meer informatie over het fonds, de volledige voorwaarden en de wijze van aanvragen zijn te vinden op de website van de Universiteitsbibliotheek http://www.uu.nl/university/library/NL/igitur/oa-fonds2_/Paginas/default.aspx en in de Libguide Open Access http://libguides.library.uu.nl/openaccess

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *