Logo Universiteit Utrecht

Library Blog

Blog

Collectievorming in Tilburg

Het verslag van mijn derde bezoek (dit keer samen met Kitty Hogenaar) aan Tilburg is wat korter. De universiteitsbibliotheken van Tilburg en Utrecht zitten qua efficiënt collectioneren in eenzelfde verkennende fase.Toch kwamen er een paar interessante punten ter sprake.

De Universiteitsbibliotheek van Tilburg schaft al enkele jaren e-books aan. Het gaat dan vooral om verplichte literatuur voor onderwijs en om naslagwerken. NetLibrary was de preferente leverancier, omdat die titels ontleend konden worden aan de GGC. Maar omdat NetLibrary niet alle titels kon leveren wordt ook met andere leveranciers van e-books samengewerkt. De afdeling collectiemanagement (= documentverwerking) ontvangt een overzicht van verplichte literatuur en controleert voor deze titels of ze electronisch beschikbaar zijn.

Er kwamen twee leuke ideeën boven tafel. Bij de VanderBilt University schijnt de bibliotheek aan bepaalde PhD’s een stukje collectievormingsbudget te geven. Het idee is dat deze aio’s zich voor hun onderzoek goed moeten inlezen in een bepaald onderzoeksgebied en daardoor kunnen achterhalen welke publicaties van belang zijn en welke van die publicaties nog niet beschikbaar zijn in de bibliotheek.

De Universiteit Tilburg biedt met WebWijs een overzicht aan van de expertises van haar wetenschappers. De wetenschappers geven zelf in trefwoorden aan met welke onderzoeksgebieden zij zich bezig houden. Het zou mooi zijn wanneer dit overzicht van expertises vertaald zou kunnen worden naar bijvoorbeeld een attenderingsprofiel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *