Logo Universiteit Utrecht

Library Blog

PDA-pilot

Brede PDA pilot van start

De brede PDA-pilot is vandaag van start gegaan. Er zijn ongeveer 33.000 titels in de catalogus geladen, voor alle mogelijke vakgebieden. De pilot is breed: er is niet op onderwerp…

Lees meer

PDA presentatie

Afgelopen vrijdag gaf ik in de UKB werkgroep Collectiemanagement een presentatie over ons PDA-project. Mijn eerste Prezi! De UB VU heeft dit jaar geexperimenteerd met PDA bij twee uitgevers: Wiley…

Lees meer

PDA elsewhere

Op de website ‘The Digital Shift” staat een interessant artikel over 2 grote PDA-pilots bij bibliotheek-consortia in de VS. Het gaat hier om gezamenlijke pilots van respectievelijk 9 en 37…

Lees meer

PDA: kosten onder controle

De PDA-pilot voor Filmwetenschappen en Internationale Betrekkingen is bijna drie maanden onderweg en ik durf wel te zeggen dat we de kosten onder controle hebben. Zeker voor Internationale Betrekkingen. Dat…

Lees meer

Dewey for Dummies

We werken op dit moment hard aan een tussenevaluatie van het PDA-project, daarom is er even weinig tijd om via dit blog over de voortgang te berichten. Maar dit wilde…

Lees meer

PDA: meer info op het Intranet

Voor wie het nog niet wist: op ons Intranet is algemene informatie beschikbaar over onze PDA-pilot. Bijvoorbeeld om een klant met vragen te kunnen helpen. Mis je informatie, laat het…

Lees meer

PDA in cijfers

Het PDA-project loopt nu ruim twee weken. Het gebruik van de titels tot vandaag in een paar cijfers: Er zijn ruim 6600 titels geladen in de catalogus (1500 voor Filmwetenschap,…

Lees meer