Logo Universiteit Utrecht

Library Blog

voorlichting

Voorlichtingsbrochure als mailbericht?

Campagne betrokkenheid nieuwe medewerkers Het Delta team heeft voor Marketing 2.0 een actieplan opgesteld om nieuwe medewerkers te betrekken bij de bibliotheekdiensten. Doel Onze doelstelling is nauwere wederzijdse betrokkenheid van medewerkers…

Lees meer

Plagiaat ontmaskerd ! (deel 2)

Het voorkomen van plagiaat is geregeld in het OER: Onderwijs- en Examenregelement. Ephorus is software die men gebruik om eindproducten van studenten te controleren. Op de site http://www.uu.nl/NL/Informatie/studenten/regelingen/klachten/examens/uitsprakencbe/fraudeplagiaat/ zie je…

Lees meer