Logo Universiteit Utrecht

Library Blog

Blog

Plagiaat ontmaskerd ! (deel 2)

Het voorkomen van plagiaat is geregeld in het OER: Onderwijs- en Examenregelement. Ephorus is software die men gebruik om eindproducten van studenten te controleren.

Op de site http://www.uu.nl/NL/Informatie/studenten/regelingen/klachten/examens/uitsprakencbe/fraudeplagiaat/

zie je de uitspraken van de afgelopen jaren van het CBE(College van Beroep voor de Examens).

Leuke details verder:

* De GuttenPlag Wiki bevat nu al bijna 1800 pagina’s! Al heel wat meer dan de oorspronkelijke thesis waarschijnlijk.

* Net gehoord op BBC World Service: Herr Minister Zu Guttenberg: “Baron of Copy & Paste”…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *