Logo Universiteit Utrecht

Library Blog

Blog

Charleston #5: Toekomst voor collectievormingsprofielen

Gek genoeg werden tijdens de lezing “Is there a Future for the Collection Development Policy” geen vraagtekens gezet bij de toekomst van de collectievormingsprofielen. Ze moeten misschien anders dan ze waren, maar ze moeten er wel zijn.

Het conspectusmodel werkte volgens de sprekers goed voor gedrukte boeken en approval plans. Maar nieuwe ontwikkelingen maken de zaken ingewikkelder. Interdisciplinair onderzoek, nieuwe onderzoeksgebieden, Patron Driven Acquistion en Printing on Demand hebben grote gevolgen voor collectievorming. Dat geldt ook voor de aanschaf van pakketten (collecties zijn steeds minder uniek). Tools als Google Scholar maken publicaties buiten de bibliotheek beter vindbaar, waardoor aanschafwensen toenemen. En het budget staat onder druk.

Er werd ook ingegaan op WorldCat Collection Analysis als tool om een collectie te beoordelen. Hoe verhoudt de collectie zich tot andere collecties. Wat is uniek en waar zit overlap. Wat zijn sterke en zwakke gebieden. Waar zitten gaten. De uitkomsten van zo’n analyse kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om een lijst met aan te schaffen titels te maken, of een profiel voor PDA op te stellen.

Als gezegd geen vraagtekens bij collectievormingsprofielen. Wel bij het conspectusmodel (te ingewikkeld, te gedetailleerd). Vooral de aanbeveling om het kort en simpel te houden en om vooral een toekomstvisie te schetsen (waar gaat de collectie naar toe).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *