Logo Universiteit Utrecht

Library Blog

Blog

Verslag van de SURF masterclass datamanagement 3 en 4 april

Op 3 en 4 april woonden wij (Tessa en Paulien) de SURF Masterclass datamanagement in Maastricht bij.
Er waren 75 deelnemers, en de belangstelling was zelfs nog groter. Hieronder lezen jullie ons verslag.

Ochtend 3 april:
Na openingen van dagvoorzitter Rob Grim (Tilburg University), Nick Bos (sinds januari vice-voorzitter CVB Maastricht University) en Wilma van Wezenbeek (directeur TU Delft Library en linking pin naar UKB voor de UKB werkgroep datamanagement), volgde de lezing van keynote speaker Ron Dekker (directeur NWO).

De tweede geldstroom (NWO) is goed voor 600 miljoen euro per jaar. 5500 wetenschapper doen jaarlijks een aanvraag. Een belangrijke speler in het veld dus.
NWO ziet datacuratie als integraal deel van het onderzoek. Het is vooralsnog een onterecht ondergewaardeerde activiteit, waar NWO zegt best bereid te zijn om dit te financieren. NWO denkt dat we in de nabije toekomst bij DANS terecht kunnen voor data op het gebied van de humaniora; bij 3TUDatacentrum voor de bètavakken plus een deel van de Life Sciences en bij een of twee UMC’s voor medische data.
Na de pauze volgde een duopresentatie door twee bioinformatici: Chris Evelo en Egon Willighagen. Zij benadrukten dat data niet zomaar hergebruikt kunnen worden. Je moet ze wel eerst vinden in FAIRports (Findable, Accessible, Interoperabe and Reusable). Goede standaarden, metadatering, een heldere indeling in vakgebieden, protocollen zijn allemaal van belang. Er dient nog heel veel afgesproken en geregeld te worden.
Egon Willighagen benadrukt het belang van snelle terugvindbaarheid van achterliggende data via linking mogelijkheden (voor de liefhebber: ‘computable documents’ met knitr R-package).

Middag 3 april:
De resultaten van verschillende inventarisaties door de subgroepen binnen de UKB werkgroep datamanagement werden gepresenteerd. Het ging over de laatste stand van zaken omtrent universitair instellingsbeleid: alle universiteiten hebben dit nu in ontwikkeling. Datamanagementplannen: er zijn maar liefst 53 templates vergeleken en ze waren opvallend uniform. Voorwaarden van financiers, support en diensten: deze worden steeds meer uitgewerkt behalve tot nu toe bij de private fondsen. Showcases van hergebruik (presentatie van Tessa!): Voorbeelden dat data delen leidt tot positieve effecten. Trainingen over datamanagement: Opvallend resultaat dat trainingen voor professionals en onderzoekers qua niveau niet verschillen op het moment. Via de link hierboven zijn de presentaties binnenkort terug te vinden.
Op 4 april waren de zogenaamde breakout sessies, waarbij deelnemers interactief aan de slag konden met de thema’s uit de UKB inventarisaties: Datamanagementplan: last of lust?; Data en tools en services; Privacy gevoelige data; Instellingsbeleid; Datavaardigheden.
Tessa en Paulien volgden de sessie : ‘Data tools en services’.
Hierin waren presentaties van Annemiek van der Kuijl (sinds januari hoofd van de 3TU datacentrum), Mark van de Sanden van Surfsara, Peter Doorn DANS en Tessa met een presentatie over DVN. De discussie ging vooral over of een onderzoeker nu weet wanneer en voor wat hij bij wie kan aankloppen. Hier valt nog veel te verbeteren.
Het Research Data Netherlands:RDNL is een mooi initiatief om samen te werken, voorlopig tussen DANS en 3TU maar met de intentie van verdere uitbreiding.

In de middag hoorden we via de inmiddels beëindigde UKB vergadering dat de werkgroep Datamanagement haar werkzaamheden mag continueren.
Daarna werd in kleinere kring de feestelijke overdracht van DVN naar DANS gevierd met Anja Smit, Peter Doorn van DANS, en afgevaardigden van de UB’s en deelnemende instellingen.

Méér over datamanagement volgt in onze I&M bijeenkomst op 22 april!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *