Logo Universiteit Utrecht

Library Blog

I&M2.0

A game theoretic analysis of research data: the strip cartoon explanation

English Summary: Is sharing research data profitable for an individual researcher? In their paper at https://peerj.com/articles/1242/ Tessa Pronk, Paulien Wiersma, Anne van Weerden en Feike Schieving show that sharing research data is, in the end, profitable for all. In addition they show what measures can be taken to get researchers to actually share their research data, aside from just using other people’s data. Those measures can lead to a stable, or unstable situation in data sharing. Huh?! See the strip cartoon explanation below for a quick explanation on this matter!

Dutch Summary: Dat data hergebruiken nuttig kan zijn, is te begrijpen. Namelijk, als er veel datasets zijn voor hergebruik kunnen onderzoeksgemeenschappen efficiënter werken: betere achtergrond informatie, tijdwinst door de mogelijkheid een kant en klare set te gebruiken. Data delen hoort daar, logischerwijs, ook bij. Maar is dat wel zo gunstig voor een individuele onderzoeker? Op dit moment ervaren onderzoekers vooral nadelen bij het delen van data. Er zijn diverse maatregelen mogelijk om onderzoekers te laten delen. In het paper in PeerJ https://peerj.com/articles/1242/ laten Tessa Pronk, Paulien Wiersma, Anne van Weerden en Feike Schieving zien dat data delen uiteindelijk goed is voor iedereen. Daarnaast laten ze zien wat er gedaan kan worden om alle onderzoekers zo ver te krijgen dat ze, naast gebruiken, hun data inderdaad ook gaan delen. Die maatregelen kunnen leiden tot een stabiele, dan wel instabiele situatie rondom het data delen. Huh?! Hieronder de snelle uitleg in stripvorm, met dank aan Nieneke Elsenaar voor de goede tips ter verbetering.

sharingstrategy_3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *