Logo Universiteit Utrecht

Library Blog

collectievorming

Collectievorming in Tilburg

Het verslag van mijn derde bezoek (dit keer samen met Kitty Hogenaar) aan Tilburg is wat korter. De universiteitsbibliotheken van Tilburg en Utrecht zitten qua efficiënt collectioneren in eenzelfde verkennende…

Lees meer

Collectievorming in Delft

Ook ik ben (met Ingrid de Ruiter)  op werkbezoek in de bibliotheek van de TU Delft geweest. Ditmaal om over collectievorming te praten. Drie onderwerpen sprongen er duidelijk uit: approval…

Lees meer

Collectievorming in Nijmegen

Voor het project Efficiënt Collectioneren heb ik dinsdag 6 juli met Ingrid de Ruiter (DV) een bezoek gebracht aan de Universiteitsbibliotheek in Nijmegen. We hebben daar over collectievorming gesproken met…

Lees meer

Ebooks: kopen of lenen?

Bij een Universiteitsbibliotheek in Michigan is een onderzoek gedaan naar de besparingen die door het gebruik van short term loans gerealiseerd kunnen worden. In het Demand Driven Acquisitionmodel van EBL…

Lees meer

Transmedia / EBL

Gistermiddag was ik bij een overleg met Transmedia. Transmedia heeft een wervend praatje gehouden over EBL (platform voor E-books). Kort samengevat zijn alle platforms voor ebooks volgens hen inhoudelijk nagenoeg gelijk….

Lees meer

Project efficiënt collectioneren

Het verkenningsproject efficiënt collectioneren gaat nu echt van start. Er is een werkgroep met drie vakspecialisten (Dorien Snoek, Anne Rutgers en ondergetekende) en twee medewerkers documentverwerking (Kitty Hogenaar en Ingrid…

Lees meer

Collectioneren vandaag de dag

Volgende week is er een soort aftrapbijeenkomst voor het project efficiënt collectioneren. Dit is een verkenningsproject naar “nieuwe” methoden die ons kunnen helpen bij het collectioneren. Nieuw is relatief natuurlijk….

Lees meer